LEX ALIENA - tłumacze przysięgli

mgr Radosław Botev

tłumacz przysięgły języka niemieckiego
tłumacz przysięgły języka słowackiego
wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/67/11

mgr Sylwia Botev

tłumacz przysięgły języka angielskiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/38/15

dr Elżbieta Glanc-Boteva

tłumacz przysięgły języka niemieckiego
wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/17/10

Tłumaczenia poświadczone z języka niemieckiego, angielskiego i słowackiego

Specjalizujemy się w tłumaczeniach tekstów prawniczych i finansowych.
Współpracujemy z sądami, Policją i prokuraturą w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych.

Oferujemy usługi w zakresie tłumaczenia dokumentów, takich jak:
umowy, sprawozdania finansowe, opinie biegłego rewidenta, pisma procesowe, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, akty notarialne itp.

Posiadamy poświadczenie bezpieczeństwa - w zakresie języka niemieckiego i słowackiego możliwe jest tłumaczenie informacji niejawnych o każdej klauzuli tajności (poufne, tajne i ściśle tajne).

Możliwe jest także sporządzanie tłumaczeń poświadczonych w postaci elektronicznej - z kwalifikowanym podpisem elektronicznym tłumacza przysięgłego.

Tłumaczymy również wszelkiego rodzaju dokumenty standardowe, między innymi:
dokumenty samochodowe, dyplomy, świadectwa, akty stanu cywilnego, wyciągi z rejestru handlowego, odpisy ksiąg wieczystych itp., w tym także stare dokumenty archiwalne

Nasze biuro mieści się w Lutkówce, gmina Mszczonów, w pobliżu miast Żyrardów, Grójec, Tarczyn i Grodzisk Mazowiecki.

Telefony
język niemiecki: 0-609-281-295 lub 0-606-625-903
język angielski: 0-502-033-802

email: biuro@przysiegle.net.pl

design & coding © 2010 by Katarzyna Stolarska & Radosław Botev